استاندار مازندران در ديدار با سرکنسول روسیه در رشت

در . ارسال به اخبار روز استان مازندران

استاندار مازندران در ديدار با کنسانتین الکسی یف سرکنسول روسیه در رشت گفت : سرفصلهاي همكاري متنوعي بين مازندران و روسيه وجود دارد .

محمد اسلامي با تاكيد بر اين نكته كه اراده براي توسعه همكاريهاي ايران و روسيه قوي است ولي بايد عملي گردد افزود : سركنسول نقش مهم و كليدي براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي دارد .
وي تصريح نمود : نيازمند گسترش روابط دوجانبه ايران و روسيه هستيم و ايران يار بسيار خوبي براي روسيه است و بارها اين را اثبات كرده است .
مقام عالي دولت در استان تاكيد كرد : سرفصلهاي همكاري متنوعي بين مازندران و روسيه وجود دارد و در اين حوزه توسعه حمل و نقل دريايي ، و پايداري روابط دو كشور بسيار مهم است .
اسلامي توسعه همكاري ايران و روسيه را  اراده ملي و استاني دانست و گفت : براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي آمادگي كامل را داريم 
در اين ديدار کنسانتین الکسی یف سرکنسول روسیه در رشت از توجه استاندار مازندران به توسعه روابط مازندران و روسيه تقدير نمود و گفت :  عهد كردم روابط مازندران و روسيه را ارتقاء دهم. 
الکسی یف  تاكيد كرد : روسيه بازار بزرگي براي محصولات مازندران است.
وي تاكيد كرد : مازندران از لحاظ اقتصادي استاني سرآمد است و علاقه براي توسعه روابط ايران و روسيه دو طرفه است و روابط مازندران با روسيه هم بايد ارتقاء يابد .
سرکنسول روسیه در رشت در پايان از استاندار مازندران خواست تا در اجلاس توسعه سرمايه گذاري كه در روسيه برگزار مي شود شركت نمايد.
139612029241

 139612024337