عیادت نماینده ویژه رئیس جمهور از پدر شهیدان عبوری+ تصاویر

در . ارسال به اخبار روز استان مازندران

حاج حسن عبوری که سه فرزند خود محمدعلی، ابوالقاسم و حجت اله را ظرف تنها چهل روز تقدیم نظام و انقلاب کرده است طی یک هفته اخیر در بیمارستان کسری تهران تحت مداوا قرار دارد.....

بدنبال بستری شدن حاج حسن عبوری در بیمارستان، حسین فریدون برادر رئیس جمهور به نمایندگی از دکتر حسن روحانی از ایشان عیادت کرده و در جریان روند درمان پدر بزرگوار شهیدان عبوری قرار گرفت .

حاج حسن عبوری که سه فرزند خود محمدعلی، ابوالقاسم و حجت اله را ظرف تنها چهل روز تقدیم نظام و انقلاب کرده است طی یک هفته اخیر در بیمارستان کسری تهران تحت مداوا قرار دارد.

 

151825488566359685

 

http://www.shomalnews.com/photo/151825488553829295.jpg