دستورالعمل ها و شیوه نامه ها

در . ارسال به بدون مجموعه

شیوه نامه ایجاد و ساماندهي بازارچه هاي محلي در روستا 

دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزاياي دهياران در سال ۱۳۹۶

اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان 
شرح گردش کار صدور پروانه ساختمان در روستاهای دارای دهياري 
عدم هزینه کرد اعتبارات دهیاري ها براي انجام وظايف ساير دستگاه ها
نکات قابل توجه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ 
شیوه نامه توزیع اعتبارات پروژه هاي عمراني و خدماتي موضوع بند(و) تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۹۵
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزاياي دهياران در سال ۱۳۹۵
نصاب معاملات شهرداریها و دهیاريها در سال ۱۳۹۵
جدول نحوه محاسبه حقوق و مزایای دهياران تمام وقت در سال۱۳۹۵
نحوه صدور پروانه احداث بنا و تاسیسات در محدوده قانونی روستا
واگذاری حق استفاده از ساختمانهای بلا استفاده به دهياريها
نظام نامه اجرایی پنجمين جشنواره ملي طرحهاي برگزيده دهياريها
شیوه نامه اجرایي اجتناب و کاهش از توليد پسماند عادي
تهیه و الصاق برچسب اموال دهیاري
 شیوه نامه اجرایي آموزش مديران عامل و اعضاي شرکت تعاوني دهياريها
 ابلاغ شیوه نامه تهیه بيوکمپوست روستايي
اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتي دهياريها
ضوابط واگذاری پروژه های عمراني و خدماتي دهياريها به شرکت تعاوني دهياريها
اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاريها 
شرایط احراز سمت دهیار 
نظام نامه ارزیابی دهياران 
حد نصاب معاملات دهیاریها در سال ۱۳۹۴ 
آیین نامه اجرايي ماده ۱۹۴ برنامه پنجم توسعه کشور 
 
بخشنامه ضرورت ارسال مصوبه عزل دهیار به کارگروه انطباق
دستورالعمل اسناد هزینه و مدارک ضمیمه 
دستورالعمل توزیع ماشین آلات عمراني و خدماتي و پروژه هاي عمراني دهياريها و شهرداريها از محل اعتبارات بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴
 دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری نيروهاي امريه
دستورالعمل نحوه تعیین درجه دهياريها 
دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزاياي مسئولين مالي دهياريهادر سال ۱۳۹۴ 
دستورالعمل نحوه فعالیت و اداره پایگاه هاي آتشنشاني روستايي 
دستورالعمل یکنواختی عوارض و بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي بخش 
شیوه نامه تشکیل نشست هاي مشورتي  فرمانداران
شیوه نامه راه اندازی و استقرار نهاد دهياريها 
شیوه نامه انتخاب و عزل دهیار 
شیوه نامه نحوه مکاتبات دهیاريها 
فرایند صدور مجوز دهیاري 
منشور اخلاقی دهیاران 
نظامنامه مجمع مشاورین عالی روستا و دهياري
شیوه نامه نحوه تعیين حقوق و مزاياي مسئولين امور مالي دهياريها در سال۹۴