آخرین اخبار

 
جلسه اي پيرامون فعاليت بيمه ميهن موسسه بنياد بركت با حضور مدير كل
1393/05/21

نشست صميمي اعضاي موسسه بنياد بركت با مدير كل امور روستايي

نشست صميمي نماينده محترم مجلس ،مدير كل امور روستايي در مسجد روستاي قلعه سر چهاردانگه شهرستان ساري
1393/05/16

نشست صميمي دكتر شجاعي نماينده محترم مردم در مجلس به اتفاق مدير كل امور روستايي مهندس عبدي در روستاي قلعه سر چهاردانگه

بازديد مدير كل امور روستايي از روستاهاي بخش دودانگه و چهاردانگه
1393/05/16

بازديد از روستاهاي بخش دودانگه و چهاردانگه
 

آگهي مناقصه عمومي مرحله سوم حسابرسي دهياريهاي استان مازندران
1393/05/16

آگهي مناقصه مرحله سوم حسابرسي دهياريها

نشست صميمي مدير كل امور روستايي با اعضاي اتحاديه دهياريهاي استان
1393/05/13

جلسه مدير كل امور روستایی با مدیر عامل و اعضای اتحادیه دهیاریهای استان مازندران

12345678910...

خبر تصويري